EMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & LOJİSTİK HİZMETLERİ
image Bizi Takip Edin
 • KALİTE TAŞIYORUZ
  KALİTE TAŞIYORUZ EMİR Lojistik söktöründe de hizmet vermeye başlamıştır. Havayolu, Denizyolu, Karayolu ve Kombine Taşımacılık hizmetleri sunmaktadır.
  Devamını Oku
 • 1990'DAN GÜNÜMÜZE
  1990'DAN GÜNÜMÜZE Emir Gümrük Müşavirliği sektörde yerini kanıtlamıştır.
 • SİZE ÖZEL
  SİZE ÖZEL Merkez ofisimizde müşteri temsilciliği sistemi ile tüm işlemleriniz sonuçlandırılıncaya kadar sizin için seçilen müşteri temsilciniz tarafından yürütülmektedir.
 • NEREDEYİZ?
  NEREDEYİZ? Adnan Kahveci Bulvarı Aker Plaza No:198 B Blok Kat:6 Bahçelievler. Tüm İstanbul gümrükleri (AHL, Halkalı, Erenköy, Ambarlı, Haydarpaşa) başta olmak üzere Gebze, Gemlik, İzmir, Çorlu-Çerkezköy ve Mersin'de kendi ofisleri ve uzman personeli ile Türkiye genelinde de çözüm ortakları vasıtasıyla gümrükleme hizmeti vermektedir.

GÜNCEL MEVZUAT BİLGİLERİ & SİRKÜLER

02.10.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 138) (02.10.2018 t. 30553 s. R.G.) yayımlanmıştır. Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ile 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında alman geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar. Bu Kararın eki Ek-l’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CİF kıymetinin %25’i oranında ek mali yükümlülük uygulanır. Bu Karar yayım tarihini izleyen 15 inci gün yürürlüğe girer. DÖKÜMANI OKU
2) 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların kapsamı ile alakalı olarak ilk ödeme taksit süresi 15.10.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Karar ektedir. DÖKÜMANI OKU
İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Tebliğ
1) İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Tebliğ. Bu tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ 6 ay süre ile geçerlidir. DÖKÜMANI OKU
15.08.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) ABD menşeli bazı ürünlerin (kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, pirinç, alkollü içecekler, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya v.b) ithalatında tahsil edilen Ek Mali Yükümlülük oranlarında değişiklik yapılmıştır. DÖKÜMANI OKU
BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE YÜRÜRLÜĞE KONAN TARİFE KONTENJANI UYGULAMASI
1) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere Buğday, Mahlut, Arpa, Mısır ve Pirinç ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi %0 uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. DÖKÜMANI OKU
10.08.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) 4814 tarife pozisyonunda sınıflandırılan duvar kağıdı vb duvar kaplamaları ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır. Bu karar 06.08.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. DÖKÜMANI OKU
2) İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gtip lu çerezlik olmayan ayçiçeği tohumunda GV oranı %13 e indirildi, 2303 (Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar..), 2305 (Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar...) ve 2306 (Bitkisel katı veya sıvı yağ ekstraksiyonundan arta kalan küspe ve diğer katı artıklar...) pozisyonlarındaki ürünlerde GV oranları sıfırlandı. Bu karar 10.08.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ekteki kararın içeriğinde değişmeden önceki hali de mevcuttur. DÖKÜMANI OKU
ÇİN MENŞEİLİ EŞYALARIN KAYIT BELGESİ BAŞVURULARINDA ARANAN EK BELGELER YÜRÜRLÜK TARİHİ 31.01.2019
1) Ekte yer alan ve daha önce uygulaması 18.07.2018 olan bildirime göre uygulaması düşünülen ve an itibariyle başlangıç zamanı değişmiş olan mevzuata göre; 31.01.2019 tarihinden itibaren 42.02, 42.03 tarife pozisyonları ve 61. 62. 63. 64. Fasıllar altında sınıflandırılan Çin Halk Cumhuriyeti menşeili eşyaya ilişkin yapılacak kayıt belgesi başvuruları, ekteki belirtilen bilgi ve belgelerin İtkib genel sekreterliği’ne sunulması ve anılan bilgi ve belgelerin Ekonomi Bakanlığı (artık Ticaret Bakanlığı oldu) tarafından uygun görülmesi halinde sonuçlandırılabilecektir. DÖKÜMANI OKU
MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
1) Bağ ve bahçıvan makasları, pens, kerpeten, çekiç, tornavida, keski gibi bazı aletlerin ithalatı ileriye yönelik gözetim uygulamasına tabi tutulmuş ve 2010/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğ ile 2010/9 tebliğde var olan muafiyet sınırı da kaldırılmış oldu. Tebliğ yayımı tarihinden yürürlüğe girmiştir. DÖKÜMANI OKU
2) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.(I/C Mükellef ve Vergi Sorumlusu, II/A İhracat İstisnası, II/F Diğer İstinalar, III/A Matrah, IV/A İade Tutarının Hesabı ve İdareye Dayanak İşlem ve Belgeler bölümlerinde değişiklik yapıldı ve 3065 sayılı Kanunun (13/k) Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi Örneği ile ilgili Ek 29 eklendi.). Ekteki tebliğde değişiklikten önceki bilgiler de mevcuttur. Tebliğ yürürlüğe girmiştir. DÖKÜMANI OKU
28.06.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir. Bu karar 01.07.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. DÖKÜMANI OKU
25.06.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan; Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Hatay ilinde Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü kuruldu; Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü Kapatıldı ve aynı müdürlüğe bağlı TIR Gümrük Müdürlüğünün adı, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü olarak değiştirildi. Bu karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. DÖKÜMANI OKU
2) ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük tahsil edilir. (kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya v.b). Bu karar 21.06.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz. DÖKÜMANI OKU

Firmamız tarafından yayınlanan Mevzuat Bilgileri / Sirküler & Duyuru arşivini inceleyebilirsiniz. ARŞİV

Bilgi Güvenliği Politikamız

ISO 27001:2013 Standardı / Bilgi Güvenliği Politikası
* Emir Gümrükleme Bilgi Güvenliği Hedefi
* Bilgi Güvenliği Politikasının İlkeleri
* Bilgi Güvenliği Politikasının Amaçları

DÖKÜMANI OKU

 • E-KATALOG E-Kataloglarımızı izleyin
 • E-SERVİS Online evrak takip sistemi
 • MEVZUAT Mevzuatlar Sayfası

image
1990 yılından bugüne gelen iş tecrübesi ile iş ahlakı ve dürüstlük, girişimcilik, mükemmellik, hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyeti ilkelerine bağlı olarak müşterilerimizin zaman içinde güvenini kazanmış ve uzun vadeli perspektifler ortaya koymuştur.

Emir Gümrük Müşavirliği 1990 yılından beri Türkiye’nin önde gelen sanayi, ticaret ve yatırım şirketlerine gümrük müşavirliği hizmeti vermektedir.Şirketimizin müşteri portföyü sanayi, tekstil ve hammadde tedarik eden ithalatçı ve ihracatçı firmalardan oluşmaktadır.

Devamını Oku