EMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & LOJİSTİK HİZMETLERİ
image Bizi Takip Edin
 • KALİTE TAŞIYORUZ
  KALİTE TAŞIYORUZ EMİR Lojistik söktöründe de hizmet vermeye başlamıştır. Havayolu, Denizyolu, Karayolu ve Kombine Taşımacılık hizmetleri sunmaktadır.
  Devamını Oku
 • 1990'DAN GÜNÜMÜZE
  1990'DAN GÜNÜMÜZE Emir Gümrük Müşavirliği sektörde yerini kanıtlamıştır.
 • SİZE ÖZEL
  SİZE ÖZEL Merkez ofisimizde müşteri temsilciliği sistemi ile tüm işlemleriniz sonuçlandırılıncaya kadar sizin için seçilen müşteri temsilciniz tarafından yürütülmektedir.
 • NEREDEYİZ?
  NEREDEYİZ? Adnan Kahveci Bulvarı Aker Plaza No:198 B Blok Kat:6 Bahçelievler. Tüm İstanbul gümrükleri (AHL, Halkalı, Erenköy, Ambarlı, Haydarpaşa) başta olmak üzere Gebze, Gemlik, İzmir, Çorlu-Çerkezköy ve Mersin'de kendi ofisleri ve uzman personeli ile Türkiye genelinde de çözüm ortakları vasıtasıyla gümrükleme hizmeti vermektedir.

GÜNCEL MEVZUAT BİLGİLERİ & SİRKÜLER

25.05.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) Bu Tebliğin amacı, ek mali yükümlülük ihdas eden 11/9/2017 tarihli ve 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu kararda belirtilen ülke menşeililer hariç diğer ülkeler için atr belgesi ile gelen ve serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyalarda ilgili tebliğdeki belgeler kullanılır ve ek mali yükümlülük tahsil edilmez. Bu karar 60 gün sonra (25.07.2018) yürürlüğe girecektir. Bu kararın 2.nci maddesinin 3.ncü fıkrası hariç yürürlüğe giriş tarihinden önce atr belgesi ile gelen eşyalar için menşe tevsiki aranmaz. DÖKÜMANI OKU | EK (Beyan Formu)
24.05.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) 6802.23 ve 6802.93 gtip lu “granitin” ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/14) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. Bu tebliğ 24.05.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. DÖKÜMANI OKU

2) ÇHC menşeli 5503.20.00.00.00 gtip u altında kayıtlı poliesterlerden sentetik devamsız liflere (polyester elyaf) yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. Bu soruşturma 24.05.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. DÖKÜMANI OKU
23.05.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) 4010.31, 4010.33, 4010.32, 4010.34 ve 4010.39 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Transmisyon Kolanları ithalatı ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabidir. Bu tebliğ yayımı tarihinden sonraki 30.ncu gün (22.06.2018) yürürlüğe girmektedir. DÖKÜMANI OKU

2) Menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilecek kişi, kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların tespit edilmesi hakkında tebliğ yayımlanmıştır (seri no. 149) DÖKÜMANI OKU

3) Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idaresince vize edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilecek kişi, kurum, kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların tespit edilmesi hakkında tebliğ yayımlanmıştır (seri no.148). DÖKÜMANI OKU
22.05.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 gtip lu kontrplaklar için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. Bu tebliğ 22.05.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
DÖKÜMANI OKU

2) İran menşeli 3903.19.00.00.00 GTİP i altında kayıtlı Diğerleri (polistiren) tanımlı ürüne yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Bu tebliğ 22.05.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
DÖKÜMANI OKU
18.05.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) 18.05.2018 tarihli resmi gazetede 7143 sayılı yapılandırma kanunu yayımlanmıştır.
DÖKÜMANI OKU

2) İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport verilmesi ile ilgili olarak bilgi notu.
DÖKÜMANI OKU
14.05.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) 8481.30.99 ve 8081.80 tarifesi altında sınıflandırılan bazı valflerin ithalatında uygulanmakta olan gözetim uygulamasında gözetim miktarları değiştirilmiş; 2006/6, 2006/8 ve 2008/21 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğ 30 gün sonra yürürlüğe girecektir
DÖKÜMANI OKU

2) YENİ VE GÜNCELLENMİŞ E FATURA KLAVUZU YAYINLANMIŞTIR.
DÖKÜMANI OKU
14.05.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
1) Motorlu taşıtlara ait ötv uygulama tebliği ekteki şekilde değiştirilmiştir.
DÖKÜMANI OKU

2) Biyosidal ürünle işlenmiş eşyalar tebliği yayımlanmıştır.
DÖKÜMANI OKU
05.05.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE DEĞİŞİKLİKLERİ
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 30 uncu maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 39 uncu maddesi kapsamına giren ve Sanayi Sicil Belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilecek makina ve teçhizatın belirlenmesi, bazı tapu işlemlerinden alınacak harç nispetinin yeniden belirlenmesi ile bazı malların Katma Değer Vergisi oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi (III) sayılı listenin A cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarlarının yeniden tespiti hk. DÖKÜMANI OKU
GAZ YAKAN CİHAZLARA AİT CE YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığı durumlarda insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır. Bu yönetmelik 05.05.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir. EK-1 | DÖKÜMANI OKU

Firmamız tarafından yayınlanan Mevzuat Bilgileri / Sirküler & Duyuru arşivini inceleyebilirsiniz. ARŞİV

Bilgi Güvenliği Politikamız

ISO 27001:2013 Standardı / Bilgi Güvenliği Politikası
* Emir Gümrükleme Bilgi Güvenliği Hedefi
* Bilgi Güvenliği Politikasının İlkeleri
* Bilgi Güvenliği Politikasının Amaçları

DÖKÜMANI OKU

 • E-KATALOG E-Kataloglarımızı izleyin
 • E-SERVİS Online evrak takip sistemi
 • MEVZUAT Mevzuatlar Sayfası

image
1990 yılından bugüne gelen iş tecrübesi ile iş ahlakı ve dürüstlük, girişimcilik, mükemmellik, hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyeti ilkelerine bağlı olarak müşterilerimizin zaman içinde güvenini kazanmış ve uzun vadeli perspektifler ortaya koymuştur.

Emir Gümrük Müşavirliği 1990 yılından beri Türkiye’nin önde gelen sanayi, ticaret ve yatırım şirketlerine gümrük müşavirliği hizmeti vermektedir.Şirketimizin müşteri portföyü sanayi, tekstil ve hammadde tedarik eden ithalatçı ve ihracatçı firmalardan oluşmaktadır.

Devamını Oku